Mùa cưới năm 2014 ?

Love status

 Người phụ nữ đẹp nhất là khi họ khoác trên mình bộ váy cưới .

... và người phụ nữ hạnh phúc nhất là khi người ta gọi họ bằng 

hai chữ "cô dâu"